scopi

Cele Konsorcjum

Cele Konsorcjum są następujące:

  1. chronić i nadzorować produkcję i sprzedaż Gorgonzoli DOP i stosowanie nazwy produktu;
  2. promowanie wszelkich pożytecznych inicjatyw mających na celu ochronę typowych i szczególnych właściwości przed nadużyciami, nielegalną konkurencją, podrabianiem, niewłaściwym stosowaniem znaku DOP, zachowaniami zabronionymi przez przepisy prawa;
  3. współpracuje z Ministerstwem Polityki Rolnej, Żywnościowej i Leśnej przy kontroli, ochronie i nadzorze DOP poprzez agentów kontrolujących;
  4. współpracuje z UE, z państwem włoskim, regionami, niezależnymi prowincjami, jednostkami publicznymi i prywatnymi, z organizmami kontrolującymi znak DOP w celu jak najlepszej waloryzacji i ochrony DOP udostępniając do tego celu własną organizację;
  5. organizuje inicjatywy informacyjne, reklamowe i promocyjne, aby zwiększyć znajomość sera i jego konsumpcję na wszystkich rynkach.

 

  • Podziel się na