“Cheese it’s Europe” – Excellent Tour

cheeseitseurope2018

Impreza Excellent Tour uświetniła półmetek trzeciego roku kampanii Cheese it’s Europe. W maju i w czerwcu w Austrii, Polsce, na Węgrzech i w Czechach zaprezentowano trzy sery DOP (chroniona nazwa pochodzenia).

Kampania Cheese it’s Europe wystartowała w 2015 roku z inicjatywy Konsorcjum Gorgonzola, do którego dołączyły Konsorcja Parmigiano Reggiano i Asiago. Projekt, współfinansowany przez Komisję Europejską oraz rząd włoski ma na celu promowanie włoskich serów DOP (chroniona nazwa pochodzenia) w czterech krajach uczestniczących w przedsięwzięciu.

Trzy Konsorcja przyjęły na siebie funkcję promowania projektu, dążąc do rozpowszechnienia wiedzy na temat produktów DOP (chroniona nazwa pochodzenia) ze szczególnym uwzględnieniem informacji o randze europejskiego systemu ochrony pochodzenia oraz kontroli jakości, stanowiących podstawę całego procesu produkcyjnego produktów z chronioną nazwą pochodzenia.

itseurope2

  • Podziel się na