dop

Denominazione di origine protetta (chroniona nazwa pochodzenia)

Ser gorgonzola, uznany przez Unię Europejską i zarejestrowany na liście produktów DOP w dniu 12.06.96 r. na podstawie rozporządzenia CE nr 1107, aby móc korzystać z takiego oznaczenia, należy spełnić wymogi zgodności określone w procedurach produkcyjnych. Certyfikat zgodności jest wystawiany wyłącznie odpowiednim serom, i umożliwia on sprzedaż produktu z oznaczeniem „gorgonzola” DOP.

Na podstawie upoważnienia władz włoskich i pod ich nadzorem, w 1970 r. został stworzone Konsorcjum ds. ochrony sera gorgonzola, którego funkcjonariusze kontrolują przestrzeganie i stosowanie norm obowiązujących we Włoszech i za granicą, gdzie „gorgonzola” DOP jest chroniona.

Nazwa „gorgonzola” jest w pełni chroniona zgodnie z pierwszym ustępem art. 13 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 Rady, a w szczególności z punktem b), zgodnie z którym zarejestrowane nazwy są chronione przed “wszelkim nadużywaniem, imitacją lub przywołaniem ich, nawet jeśli wskazane jest prawdziwe pochodzenie produktu lub jeśli chroniona nazwa została przetłumaczona lub towarzyszy jej określenie takie, jak: „rodzaj”, „typ”, „metoda”, „na sposób”, „imitacja” lub inne podobne określenie;”

  • Podziel się na