PL

Szukaj

Gorgonzola DOP left

Cele konsorcjum

Z wprawnych rąk serowarów pochodzi niepowtarzalny smak sera Gorgonzola ChNP, który następnie dojrzewa i jest eksportowany na cały świat.

Gorgonzola DOP right

Nasze zobowiązania

01. Ochrona i nadzorowanie produkcji i handlu ChNP Gorgonzola oraz używania jej nazwy;

02. Promowanie wszelkich użytecznych inicjatyw mających na celu ochronę typowości i szczególnych cech przed wszelkimi nadużyciami, nieuczciwą konkurencją, podrabianiem, niewłaściwym wykorzystaniem ChNP, zachowaniami zabronionymi przez prawo;

03. Współpraca z Ministerstwem Polityki Rolnej, Żywnościowej i Leśnej w zakresie nadzoru, ochrony i zabezpieczenia PDO przez agentów nadzoru;

04. Współpraca z Unią Europejską, państwem włoskim, regionami, prowincjami autonomicznymi, podmiotami publicznymi i prywatnymi oraz organami kontrolnymi ChNP w celu jak najlepszej waloryzacji i ochrony ChNP poprzez udostępnienie jej organizacji;

05. Wdrożenie inicjatyw informacyjnych, reklamowych i promocyjnych w celu zwiększenia świadomości i konsumpcji na wszystkich rynkach.