PL

Szukaj

Gorgonzola DOP left

Chroniona nazwa pochodzenia

Ser Gorgonzola, uznany przez Unię Europejską i wpisany na listę produktów D.O.P., aby móc korzystać z tej nazwy, musi spełniać wymogi zgodności określone w specyfikacji produktu.

Gorgonzola DOP right

Wykonane we Włoszech

Certyfikacja

Organem wyznaczonym i upoważnionym przez Ministerstwo Polityki Rolnej, Żywnościowej i Leśnej do sprawdzania tych wymogów jest CSQA Certificazioni of Thiene; tylko kwalifikujący się ser otrzymuje certyfikat zgodności, który pozwala na wprowadzenie do obrotu produktu o Chronionej Nazwie Pochodzenia „Gorgonzola”.

tassello gorgonzola fresco
Gorgonzola DOP icon dop small

Delegowane przez państwo włoskie i pod jego nadzorem Konsorcjum Ochrony Sera Gorgonzola zostało utworzone w 1970 r. Wraz ze swoimi urzędnikami monitoruje ono pełne przestrzeganie i stosowanie przepisów obowiązujących we Włoszech i za granicą, gdzie chroniona jest nazwa pochodzenia „Gorgonzola”.

Nazwa "Gorgonzola" cieszy się pełną ochroną.

cupola gorgonzola dop logo rosso

OCHRONA

Nazwa „Gorgonzola” jest w pełni chroniona na mocy art. 1 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009. 13 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 Rady, a w szczególności jego lit. b), zgodnie z którą zarejestrowane nazwy są chronione przed „jakimkolwiek uzurpowaniem, imitacją lub przywołaniem, nawet jeśli prawdziwe pochodzenie produktu jest wskazane lub jeśli chroniona nazwa jest tłumaczeniem lub towarzyszą jej wyrażenia takie jak „rodzaj”, „typ”, „metoda”, „sposób”, „imitacja” lub podobne”.

Gorgonzola