PL

Szukaj

Kryzys się nie kończy Jakość Gorgonzoli ChNP

Wiadomości

24 stycznia 2023

2min

98 widoki

Kryzys się nie kończy Jakość Gorgonzoli ChNP

PRODUKCJA GORGONZOLI ChNP 2022 PRZEKROCZONE 5 MLN KRĘGÓW, ALE PO DZIESIĘCIU LATACH TENDENCJA JEST SPADKOWA

Konsorcjum ds. ochrony sera Gorgonzola ChNP opublikowało dane, według których na dzień 31 grudnia 2022 r. wielkość produkcji wynosiła 5 048 311 kręgów, co jest wynikiem pracy 39 firm członkowskich. Po nieprzerwanym wzroście od 2012 roku, w roku ubiegłym produkcja Gorgonzoli ChNP po raz pierwszy zanotowała spadek o 4% (-210 517 kręgów w stosunku do roku 2021).

Spadek dotknął cały obszar produkcji, rozciągający się między Piemontem a Lombardią, przy czym ten pierwszy odnotował spadek o 2,73%, a produkcja Lombardii zmniejszyła się o 7,11%.

Produkcja Gorgonzoli ChNP ostrej, stanowiąca 12,47% całości (co równa się 629 595 kręgom), pozostaje zasadniczo w zakresie średniej.

Sytuacja jest zdecydowanie lepsza na froncie eksportu, przy czym w trzecim kwartale 2022 r. eksport Gorgonzoli ChNP wzrósł o 3,3 % w porównaniu z tym samym okresem w roku 2021, obejmując 41,8 % całkowitej wyprodukowanej ilości, równej 1 558 000 kręgom, które przekroczyły granice kraju w roku ubiegłym (*).

Antonio Auricchio, Prezes Konsorcjum Gorgonzoli ChNP stwierdza:Rok 2022 był najtrudniejszy w ostatniej dekadzie. Po historycznym przekroczeniu 5 milionów kręgów w 2019 roku, ponosimy aktualnie, jak wszystkie wielkie marki serów, koszty sytuacji gospodarczej, która nadwyręża budżety firm i konsumentów. Koszt mleka wzrastał z miesiąca na miesiąc, zmuszając nas do podniesienia cen, ponieważ rolnictwo również ucierpiało. Na szczęście żadna mleczarnia nie została zamknięta, a przede wszystkim nie ustąpiliśmy ani o krok w kwestii jakości, która dla mnie ma zasadnicze znaczenie, nawet w przypadku szczególnie trudnej i delikatnej produkcji, takiej jak produkcja sera Gorgonzola. Bardzo pomógł nam wzrost eksportu, dzięki czemu Gorgonzola obecna jest na stołach w ponad 70 krajach. Dlatego jestem w sumie zadowolony. Mimo tego lekkiego spowolnienia, nasze firmy nadal produkują produkt wysokiej jakości i wiedzą jak to robić. To jest nasz wielki atut. Potrzebujemy wspólnego wysiłku systemu krajowego, aby jeszcze bardziej i lepiej wspierać Made in Italy”.

(*) Dane częściowe na dzień 30.09.1922 r.; źródło CLAL