PL

Szukaj

Gorgonzola DOP left

Historia

Gorgonzola ChNP ma długą historię, której początki sięgają IX wieku. Z biegiem czasu ewoluowała i dostosowywała się do współczesnych gustów, nie tracąc przy tym swojej wyjątkowej jakości.

Gorgonzola DOP right

Pochodzenie smaku

1951

Po spotkaniu w Stresa, w którym wzięli udział wszyscy czołowi europejscy eksperci z branży mleczarskiej, 1 czerwca 1951 r. podpisano konwencję mającą na celu ochronę największych i najbardziej typowych produktów mleczarskich w Europie.

Pochodzenie smaku

1955

Rok później, dokładnie 30 października 1955 r., nazwy pochodzenia Parmigiano-Reggiano, Grana-Padano, Gorgonzola, Pecorino Romano, Fontina i Pecorino Siciliano zostały oficjalnie uznane dekretem prezydenckim 1269.

Pochodzenie smaku

1968

W 1968 r. powstały nawet dwa dobrowolne konsorcja: pierwsze w Novarze przy lokalnej Izbie Handlowej, złożone z małych producentów z prowincji Novara, a drugie w Mediolanie w siedzibie Włoskiego Stowarzyszenia Mleczarskiego, utworzone głównie przez duże przedsiębiorstwa z sektora.

gorgonzola-ripiani

Pochodzenie smaku

1971

W 1971 r. dekret ministerialny powierzył konsorcjum zadanie nadzorowania produkcji i handlu serem Gorgonzola. W ciągu tych lat określono zadania, kompetencje i organizację strukturalną organizacji oraz zbadano i przygotowano znak pochodzenia, który ma być umieszczany na produkowanym serze.

ripiani-lavorazione-gorgonzola

Pochodzenie smaku

1975

tagliere-forma-gorgonzola

Pochodzenie smaku

1996

Rozporządzeniem WE 1107/96 ser Gorgonzola został uznany i zarejestrowany przez Unię Europejską na liście produktów „dop” w dniu 12 czerwca 1996 roku.

gorgonzola-vino-rossa

Pochodzenie smaku

2002

Nowym dekretem z dnia 24 kwietnia 2002 r. Ministerstwo Polityki Rolnej i Leśnej uznało i powierzyło Konsorcjum zadanie prowadzenia działań dotyczących propozycji przepisów produkcyjnych, tych mających na celu poprawę jakości, również w zakresie bezpieczeństwa żywności, a także, we współpracy z tym samym Ministerstwem, prowadzenie działań mających na celu ochronę przed nadużyciami, czynami nieuczciwej konkurencji, podrabianiem i niewłaściwym wykorzystaniem chronionej nazwy.

gorgonzola dolce 2002

Pochodzenie smaku

Pochodzenie smaku

1951

1955

1968

1971

1975

1996

2002

I numeri del gusto Gorgonzola

Liczby smaku

0

PROWINCJE PRODUKCJI

0

KSZTAŁTY WYPRODUKOWANE W 2022 R.

0

KRAJE EKSPORTUJĄCE