PL

Szukaj

GORGONZOLA ChNP RZUT OKA NA CZĘŚCIOWE DANE DOTYCZĄCE PRODUKCJI I EKSPORTU

Wiadomości

28 września 2022

1min

94 widoki

GORGONZOLA ChNP RZUT OKA NA CZĘŚCIOWE DANE DOTYCZĄCE PRODUKCJI I EKSPORTU

Analiza częściowych danych dotyczących produkcji i eksportu w bieżącym roku ujawnia spadek produkcji i dobre utrzymywanie się eksportu.

Na dzień 31 lipca produkcja Gorgonzoli ChNP wynosiła 2 806 700 sztuk kręgów, co oznacza spadek o 3,36% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i o 1,61% w stosunku do roku 2020. Spadek ten należy odczytywać w świetle międzynarodowej sytuacji gospodarczej, która spowodowała gwałtowny wzrost kosztów produkcji oraz niższą wydajność mleka w okresie letnim.

Eksport Gorgonzoli ChNP odnotował na dzień 31 maja br. ogólny średni wzrost o 9%. Bardziej szczegółowo, eksport wzrósł o 10,5% wewnątrz UE – do Francji i Niemiec jako głównych rynków odniesienia – oraz o 1,1% do krajów spoza UE.