PL

Szukaj

Gorgonzolą ChNP wzrost produkcji o +3,11% również w 2021 r. Wzrasta także eksport (+5,4%)

Wiadomości

09 marca 2022

3min

90 widoki

Gorgonzolą ChNP wzrost produkcji o +3,11% również w 2021 r. Wzrasta także eksport (+5,4%)

Również w 2021 r. produkcja sera Gorgonzola ChNP wykazała zdecydowanie pozytywną tendencję. Od stycznia do grudnia 2021 r. wyprodukowanych zostało 5 258 828 kręgów, co stanowi wzrost o 3,11% w stosunku do roku 2020, czyli o 158 405 kręgów więcej.

Wzrost ten, który utrzymuje się stale od 2008 r., w zakończonym właśnie roku zwiększył się ponad dwukrotnie w porównaniu z dwoma poprzednimi latami. W roku 2020 zostało wyprodukowanych 74 638 kręgów więcej niż w roku 2019 (+1,49%). Wzrost ten dotyczy całego terytorium konsorcjum, obejmującego Lombardię i Piemont, przy czym w 2021 r. ponad dwie trzecie produkcji przypadło na prowincje piemonckie.

Gorgonzola ChNP ostra cieszy się wśród konsumentów coraz większą popularnością. 13% całkowitej produkcji zostało przeznaczone na ten rodzaj sera, który odnotował wzrost o 18,81% w porównaniu z rokiem 2020.

Jeśli chodzi o eksport, to w tym przypadku liczby również są zachęcające – od stycznia do września 2021 r. granice Włoch przekroczyło ponad 1 mln 500 tys. (1 507 416) kręgów, co stanowi wzrost o 5,4% w porównaniu z tym samym okresem w 2020 r.

Unia Europejska potwierdza, że jest głównym rynkiem zbytu dla Gorgonzoli ChNP, przy czym Niemcy są pierwszym krajem importującym (429 435 kręgów we wrześniu 2021 r.), a następnie Francja (342 876) i Hiszpania (96 895). Eksport do Wielkiej Brytanii nadal spadał, o 42% w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r., w następstwie wyjścia tego kraju z UE.

W pozostałych krajach świata pierwsze miejsce pod względem wielkości eksportu zajęły Stany Zjednoczone, z 24 095 zaimportowanymi kręgami (+29,80%), wyprzedzając Japonię (22 908) i Australię (22 154).

Również w tym roku jesteśmy szczególnie zadowoleni z wyników i z utrzymującego się wzrostu liczb, który staje się coraz bardziej skonsolidowany i lokuje Gorgonzolę ChNP wśród najbardziej lubianych włoskich serów. Od lat pracujemy nad tym, aby nasz wyjątkowy produkt stał się bardziej znany, koncentrując się na jakości oraz na poprawnej i przejrzystej informacji, również dzięki odpowiedzialnemu podejściu i doświadczeniu wszystkich 40 firm członkowskich – komentuje Prezes Konsorcjum Gorgonzola, Antonio AuricchioOsobiście jestem przekonany, że nadal są do osiągnięcia istotne marginesy wzrostu poprzez dalsze koncentrowanie się na nowych rynkach zagranicznych oraz na angażowaniu młodych ludzi, którzy okazują swoje uznanie dla sera Gorgonzola, przy jednoczesnym utrzymaniu bardzo wysokiego poziomu jakości naszego produktu. Tylko w ten sposób możemy mieć ogromną przewagę nad podobnymi produktami na świecie”.

Szczególnie interesujące są trzycyfrowe wzrosty w takich krajach, jak Norwegia, Chiny, Hongkong, Singapur, Meksyk i Dominikana, które mogą stanowić nowe rynki zbytu dla konsumpcji Gorgonzoli ChNP.

Eksport z tendencją rosnącą, który nagradza działania zarówno Konsorcjum, jak i przedsiębiorstw stowarzyszonych.